Inspiratie


SPEL
In het begin was het SPEL
En het SPEL groeide uit tot ERNST
En het SPEL was ERNST

Omdat de mens van het SPEL kon leven
en leven SPEL was
werd het SPEL voor ernstig aangezien

Het SPEL werd voor rustig aangezien
en voor vol. Levensvervullend was het SPEL
het nam het leven in beslag

Maar de mens was niet tevreden
Hij ging op een afstand staan en vond
dat SPEL en ERNST niet het zelfde konden zijn
En ERNST noemde hij die dingen die
belangrijk zijn en waar het op aankomt
SPEL noemde hij wat eigenlijk overbodig is
en wat slechts nadien kon gebeuren

ERNST gaat voor
En KANSEN gingen verloren
En toen bedacht de MENS dat het goed
zou zijn het SPEL voor kleine mensen te gebruiken
en om hen ERNST te leren
En weer werd het SPEL niet voor vol aangezien

En van nu af wordt het SPEL
in teken van de ERNST
MISBRUIKT

Weer gaat ERNST voor
EN MEER KANSEN GAAN VERLOREN


Uit ‘Aktiviteitenboek 1’
Vrij aangepast door Frans Vanrillaer