Kinderen

In onze maatschappij is het belangrijk dat kinderen stevige wortels hebben, dat ze fysiek en emotioneel in balans zijn. Dit geeft hen een veilige basis van waaruit ze het leven tegemoet kunnen treden. Om zich goed te voelen is het belangrijk dat ze zich zelf goed VOELEN! Dat ze goed in hun lichaam verankerd zijn. Negatieve ervaringen ,denk hierbij aan een moeilijke zwangerschap/bevalling, emotionele stress, trauma’s, te hoge eisen van de omgeving etc., kunnen dit verstoren. Veel tv kijken, computeren en mobiel gebruik kunnen dit nog eens versterken. Soms heeft zo’n kind een steuntje in de rug nodig.

Werkvormen die ingezet kunnen worden:

- Speels lichaamswerk

Uit ’t koppie, in het lijf. Het contact met hun lichaam vergroten, thuis komen in hun lijf. Het kind laten ervaren:
Dit ben IK (voelen),
IK kan stevig staan (gronden),
IK mag krachtig zijn (kracht inzetten).

- Ondersteunende oefeningen voor de motoriek

Voor meer balans. Deze kunnen ook goed thuis gedaan worden.

- MIndfulness

Het kind laten ervaren IK BEN OKE
Het kind leren om met de aandacht meer in het NU te blijven
Het kind leren om meer bij zichzelf te blijven

- Aanraking

D.m.v. van massage wordt het ‘thuis komen’ in hun lijf ondersteund. Massage beïnvloed het autonome zenuwstelsel. Het brengt meer evenwicht hierin: drukke kinderen gaan meer rust ervaren, passieve kinderen komen meer in beweging.

- Quantum Touch / Touch of Matrix (zie onder healing)

Voor meer energie en balans.
Meestal in combinatie met andere werkvormen.

- Familieopstellingen

Kinderen kunnen gedragingen laten zien van familieleden (uit deze of vorige generaties) met een zwaar lot. Ze doen dit onbewust uit liefde om deze persoon te eren, om meer balans te creëren in de familie. Het is belangrijk om kinderen dan op een speelse manier, te laten ervaren dat ze vrij zijn. Dat ze hun eigen leven mogen leiden en niet verantwoordelijk zijn voor andere familieleden. Soms kan het belangrijk zijn om hier samen nog met een ouder naar te kijken.

>>Voor elk kind dat zich uit balans voelt. Onder meer valt te denken aan huilbaby’s, angstige kinderen, kinderen met leerproblemen , hyperactieve kinderen, kinderen met vage interne klachten, kinderen die pesten/gepest worden, hoog gevoelige kinderen, kinderen die een (te)grote last mee dragen. Een behandeling gaat vooraf met een intakegesprek met een van de ouders.

>>Samen in beweging voor meer balans: Het is belangrijk om te realiseren dat kinderen niet doen wat je zegt, maar dat ze doen wat jij doet. Kinderen zijn grote spiegels . Als jij je daar voor open durft te stellen, kunnen je veel van ze leren. Wat willen ze jou met hun gedrag laten zien? Als de relatie tussen kind en ouder problematisch is kan dit bewust meegenomen worden in de behandeling. De ouder /ouders worden dan onderdeel van de behandeling .