Uit de kno(o)p
Kinder- en Ouder Coaching


Ik ben ik, jij bent jij, samen wij
Ik zie jou, jij ziet mij, samen blij : )

We leven om te mogen ontluiken. Daar waar dit bij je kind worstelen wordt, loop ik graag een tijdje met jullie op. De aandacht gaat uit naar het aanboren van de verborgen kracht van je kind. Dit via spel, beweging, creativiteit, aanraking, en inzicht (mede via Maya astrologie). Als het met je kind niet lekker loopt doet dit een groot beroep op jou. We maken ook tijd om hier, zonder je kind erbij, naar te ‘kijken’. Je krijgt praktische handvatten aangereikt voor thuis.


Werkvormen die ingezet kunnen worden:

- Speels lichaamswerk

Uit ’t koppie, in het lijf. Het contact met hun lichaam vergroten, thuis komen in hun lijf. Het kind laten ervaren:
Dit ben IK (voelen),
IK kan stevig staan (gronden),
IK mag krachtig zijn (kracht inzetten).

- Ondersteunende oefeningen voor de motoriek

Voor meer balans. Deze kunnen ook goed thuis gedaan worden.

- MIndfulness

Het kind laten ervaren IK BEN OKE
Het kind leren om met de aandacht meer in het NU te blijven
Het kind leren om meer bij zichzelf te blijven

- Aanraking

D.m.v. van massage wordt het ‘thuis komen’ in hun lijf ondersteund. Massage beïnvloed het autonome zenuwstelsel. Het brengt meer evenwicht hierin: drukke kinderen gaan meer rust ervaren, passieve kinderen komen meer in beweging.

- Quantum Touch / Touch of Matrix (zie onder healing)

Voor meer energie en balans.
Meestal in combinatie met andere werkvormen.

- Familieopstellingen

Kinderen kunnen gedragingen laten zien van familieleden (uit deze of vorige generaties) met een zwaar lot. Ze doen dit onbewust uit liefde om deze persoon te eren, om meer balans te creëren in de familie. Het is belangrijk om kinderen dan op een speelse manier, te laten ervaren dat ze vrij zijn. Dat ze hun eigen leven mogen leiden en niet verantwoordelijk zijn voor andere familieleden. Soms kan het belangrijk zijn om hier samen nog met een ouder naar te kijken.

>>Voor elk kind dat zich uit balans voelt. Onder meer valt te denken aan huilbaby’s, angstige kinderen, kinderen met leerproblemen , hyperactieve kinderen, kinderen met vage interne klachten, kinderen die pesten/gepest worden, hoog gevoelige kinderen, kinderen die een (te)grote last mee dragen. Een behandeling gaat vooraf met een intakegesprek met een van de ouders.