Heling

Touch of Matrix

Touch of Matrix is een krachtige behandelmethode die gebruik maakt van het Grote geheel, het zuiver bewustzijn in een nieuwe tijd. Eenvoudig en wonderlijk. Het is een techniek die ontstaan is vanuit de kwantumfysica. Wij mensen bestaan uit licht en informatie, kortom uit trillingen. Alles is met alles in verbinding. Hierin is veel mogelijk. Door jou eigen veld, je Ware ik, je ziel te verbinden met het Grote geheel kunnen stagnaties eenvoudig opgelost worden. Er gebeurt wat nodig is. Het lichaam streeft altijd naar balans. Het vraagt om overgave en loslaten van het denken. Er volgt dan een lichamelijk loslaten: er ontstaan kleine of grotere spontane bewegingen, waarin ruimte is voor resetten.


“Je komt als vanzelf in beweging. Durf er maar op te vertrouwen dat het je goeds komt brengen.”


De behandeling begint altijd met het corrigeren van het bekken en de schedel. Dit omdat het de weg opent naar lichamelijke en geestelijke stabiliteit. Je hoeft niet te begrijpen hoe het werkt (dat is het ook niet) je hoeft er ook niet in te geloven, het is wel belangrijk dat je er voor openstaat. Dan is er heel veel mogelijk.. Laat je verrassen.


Touch of Matrix is ontwikkeld door Gunther de Jong (www.touchofmatrix.nl) en is ontstaan vanuit de Quantum Touch (zie hieronder). Het werkt echter sneller en op een fijnstofferlijker niveau.


Quantum Touch

Quantum Touch is een eenvoudige, maar krachtige helingstechniek waarbij het zelfgenezend vermogen van de te behandelen persoon wordt geactiveerd. De behandelde persoon heelt zichzelf. De behandelaar schept alleen de voorwaarden. De behandelaar verhoogt de energie in zijn handen. Dit doet hij d.m.v. visualisatie en een ademhalingstechniek. De behandelaar legt zijn handen op het lichaam daar waar pijn en stagnatie aanwezig is. De hoge energie in de handen van de behandelaar brengt de lage energie van de te behandelen persoon in dezelfde trilling (= wet van resonantie). Het zelfgenezingsvermogen wordt aangezet. Uiteindelijk helen de cellen zich. De cellen hebben als basiswens dat ze goed willen functioneren. Het lichaam streeft altijd naar balans en weet zelf het beste waar heling nodig is.


“Keer op keer sta ik weer versteld van de effecten van Quantum Touch. Soms zijn de effecten direct merkbaar, soms later. Op een dieper niveau gebeurt er altijd dat wat er ‘moet’ gebeuren. Echter ook oppervlakkig, onder mijn handen, zijn vaak kleine bewegingen voelbaar”.


>>Beide technieken zijn op zich zelfstaande behandelmethodes, maar kunnen ook gecombineerd worden met andere methodes. Dit versnelt het helings proces.