Heling


Touch of Matrix


Touch of Matrix is een krachtige behandelmethode die gebruik maakt van het Grote geheel, het zuiver bewustzijn in een nieuwe tijd. Eenvoudig en wonderlijk. Het is een techniek die ontstaan is vanuit de kwantumfysica. Wij mensen bestaan uit licht en informatie, kortom uit trillingen. Alles is met alles in verbinding. Hierin is veel mogelijk.

Je kunt de behandeling zien als een vorm van ‘resetten’. In samenspel met de therapeut wordt jou trillingsveld verbonden met het Grote geheel en kunnen er in de overgave reset momenten plaatsvinden. Je wordt meegenomen in loslaten en daarin gebeurt er wat nodig is. Je lichaam heeft een eigen intelligentie en weet precies wat er voor jou op dat moment nodig is. Een dysbalans in het lichaam kan zo eenvoudig worden herstelt.

“Je komt als vanzelf in beweging. Durf er maar op te vertrouwen dat het je goeds komt brengen.”

Je hoeft niet te begrijpen hoe het werkt (dat is het ook niet) je hoeft er ook niet in te geloven, het is wel belangrijk dat je er voor openstaat. Dan is er heel veel mogelijk.. Laat je verrassen.

Touch of Matrix is ontwikkeld door Gunther de Jong (www.touchofmatrix.nl) en is ontstaan vanuit de Quantum Touch (zie hieronder). Het werkt echter sneller en op een fijnstofferlijker niveau.

Quantum Touch


Quantum Touch is een eenvoudige, maar krachtige helingstechniek waarbij het zelfgenezend vermogen van de te behandelen persoon wordt geactiveerd. De behandelde persoon heelt zichzelf. De behandelaar schept alleen de voorwaarden. De behandelaar verhoogt de energie in zijn handen. Dit doet hij d.m.v. visualisatie en een ademhalingstechniek. De behandelaar legt zijn handen op het lichaam daar waar pijn en stagnatie aanwezig is. De hoge energie in de handen van de behandelaar brengt de lage energie van de te behandelen persoon in dezelfde trilling (= wet van resonantie). Het zelfgenezingsvermogen wordt aangezet. Uiteindelijk helen de cellen zich. De cellen hebben als basiswens dat ze goed willen functioneren. Het lichaam streeft altijd naar balans en weet zelf het beste waar heling nodig is.

“Keer op keer sta ik weer versteld van de effecten van Quantum Touch. Soms zijn de effecten direct merkbaar, soms later. Op een dieper niveau gebeurt er altijd dat wat er ‘moet’ gebeuren. Echter ook oppervlakkig, onder mijn handen, zijn vaak kleine bewegingen voelbaar”.