Rituelen

Rituelen werken op onbewust niveau. We denken dat we de meeste stappen in ons leven bewust zetten. Maar aangezien we maar bewust zijn van het topje van de ijsberg, komen de meeste handelingen voort uit ons onbewuste.

Rituelen gaan voorbij aan onze ratio. Door middel van het ritueel zetten we een bewuste stap waardoor er mede in een onderliggende laag , op onbewust niveau een helende beweging wordt gemaakt.

“Jouw toekomst hangt van veel af, maar vooral van jou!”

“Welke stap zet jij?”

Te denken valt aan:
- het nemen van een stap over ‘een drempel’;
- het loslaten van oude overtuigingen;
- Verstikkende banden loslaten;
- verbindingen aangaan met nog slapende kwaliteiten;
- een helend gebaar richting ouders;
- liefde omarmen;
- een kaarsje aansteken;
- een gebed;
- vuur ontsteken