Regressie in Aquarius-tijdperk


een nieuwe techniek om blokkades / trauma's uit dit leven en vorige levens op te ruimen.

Regressie is een methode om traumatische ervaringen, angsten, familie karma, bepaalde gedragingen en blokkades uit vorige levens en dit leven te verwerken. Door de nieuwe Aquarius energie gaat dit nu veel sneller en eenvoudiger. Bij deze nieuwe vorm van regressie gebruiken we een lichte hypnose-techniek om de persoon te ontspannen en contact te laten maken met zijn diepste onderbewuste / hogere IK. We gaan terug naar de allereerste oorzaak van bovengenoemde ballast. Er wordt meestal bewust eerst naar vorige levens gekeken omdat aan iedere blokkade en dergelijke, vrijwel altijd een vorig leven ten grondslag ligt.


Doordat je aura getransformeerd is van het Vissen-tijdperk naar het Aquarius-tijdperk ben je los van dit tijdperk. Juist door dit gegeven kan je ook alles loslaten wat uit het vissentijdperk afkomstig is. Waar je vroeger laag voor laag moest spitten in vorige levens tijdens een regressie, kan je nu, omdat je er buiten staat, naar kijken. Alsof je tegen de zijkant van (de stapel) vissentijdperk-levens aankijkt. Je kan toegaan/ je gaat naar dat wat opgeruimd wil worden Je gaat direct naar de kern! Het gaat over ontwikkelen. Wij zijn pure zielen van Licht. Alles wat je meemaakt in dit leven en levens daarvoor heeft zich als een verband om je heen gewikkeld. Bij een regressie gaan we laagje voor laagje het ‘verband’ er weer afwikkelen. Op deze manier is het mogelijk om binnen 10 minuten een blokkade uit een vorig leven te halen en ook de gevolgen hiervan in dit leven meteen op te lossen. Het lijkt ongelofelijk maar het is echt ongekend.


Bij de regressie zit de persoon op een stoel. Om goed te ontspannen gaan de ogen dicht. Door 1 minuut de hand op het hartchakra, de verbinding met het Universum, van de ander te leggen komt deze bij zijn onderbewuste. Je onderbewuste zit op Alfa niveau. Je kunt dan afdalen in je ziel en overal, naar alle tijden, toe gaan. Het is niet aan te geven hoeveel regressies iemand nodig heeft. Dat is per persoon verschillend. We hebben vele levens gehad, waarvan je niet in een paar maanden alle blokkades weg kunt krijgen. In het algemeen zijn een aantal sessies nodig en meestal in de loop van de tijd nog een aantal sessies om echt alles op te ruimen.